Samba reggae

Muzyka

Samba reggae - gatunek muzyki wywodzący się ze stanu Bahia w Brazylii. Jak sama nazwa wskazuje, jest połączeniem brazylijskiej samby z jamajskim reggae. Muzykę charakteryzuje średnie tempo, utrzymujące się w przedziale 90-120 uderzeń na minutę. Surdos (bębny) odgrywają rytm 2/4 , podczas gdy inne instrumenty stanowią dla nich kontrast. Generalnie, samba reggae jest wolniejsza i mniej "kołysząca" niż samba w stylu Rio de Janeiro. Gatunek ten dzieli się na wiele podrzędnych stylów, które nieco różnią się od siebie rytmem

 

Historia

W skład Populacji Bahii wchodzi wielu ludzi pochodzenia Afrykańskiego. Afrykanie odegrali główną rolę we wczesnym rozwoju samby. Samba-reggae powstała w kontekście muzyki afrykańskiej zwanej samba de roda prawdopodobnie pod koniec XIX wieku. Samba de roda przyniesiona została do Rio de Janeiro przez mieszkańców Bahii około 1900 roku, gdzie została połączona z harmonicznymi i rytmicznymi wpływami muzyki afrykańskiej. Do 1930r samba de roda nabrała szybszego tempa przekształcając się w typową dla Rio Sambę, jaka dziś towarzyszy nam podczas karnawału w Rio.

 

Instrumenty

Istnieją 3 lub 4 typowe rodzaje bębnów basowych w tym gatunku muzycznym. Surdos (bębny basowe) są bębnami o głębokości 50cm i są płytsze niż klasycznej wielkości bębny w stylu Rio (60cm). Są one noszone przez grających dosyć nisko, na paskach, w okolicach talii. Dla porównania bębny z Rio są noszone na pasku przewieszonym przez ramię. W tym gatunku role dwóch największych bębnów zostały odwrócone w porównaniu z klasyczna sambą (jest to styl gry "low-high" będący kontrastem do stylu "high-low" samby). Razem bębny te zwane są "fundos" (ang. dno), przypuszczalnie dlatego że stoją w tylnim rzędzie zespołu. Rola trzeciego bębna pozostaje nie zmieniona w stosunku do Rio samby. Czwarty bęben jest dostrojony mocno i gra w bardzo szybkim tempie, co nadaje gatunkowi charakterystyczny rytm. Niektóre nowoczesne style tego gatunku eliminują trzeci bęben lub łączą jego rolę z bębnem czwartym. Reszta zespołu składa się zazwyczaj z werbli (snare drums) oraz grających w wyższym tonie repiniques o rozmiarze 25 lub 20 cm. które mogą odgrywać back beat reggae'owy. Czołowy bębniarz prowadzi cały zespół za pomocą znaków ręcznych lub gwizdka. Niektóre style oprócz podstawowych bębnów wykorzystują także: timbal, atabaque i tamborim. Zespoły samba reggae liczą zazwyczaj stu perkusistów (lub więcej), wspieranych przez solistę oraz małą grupkę uzupełniająca podkład muzyczny.

 

Taniec

Samba reggae dała początek stylowi tańca wywodzącego się z afro brazylijskich ruchów tanecznych. Z perspektywy społecznej, taniec samba reggae zakłada podążanie za liderem czyli naśladowanie jego ruchów; kilku wykwalifikowanych tancerzy inicjuje naśladowanie ruchów stojąc w linii przed tłumem, który powtarza ich kroki. Co więcej, bębniarze często tańczą podczas gry na swoich instrumentach. Czasem furdos (bębniarze z największymi bębnami) wychodzą na środek sceny, gdzie robią wymyślne show składające się z uniesień, podrzutów oraz wyrzutów bębnów wysoko ponad głowę.

 

Olodum

OlodumOlodum jest afrobrazylijskim blokiem karnawałowym i zespołem muzycznym z miasta Salvador w stanie Bahia w Brazylii. Reprezentuje gatunek muzyczny samba-reggae. Został założony 25 kwietnia 1979 roku dla mieszkańców dzielnicy Maciel-Pelourinho, którzy tym samym zyskali możliwość wzięcia udziału w zorganizowanej formie karnawału. Olodum przekształcił się w organizację pozarządową (NGO), która angażuje się w rozpowszechnianie kultury afrobrazylijskiej, zwalczanie dyskryminacji rasowej, obronę praw mniejszości w stanie Bahia oraz w całej Brazylii. Ma swoją siedzibę w centrum historycznym Salvadoru i tam odbywa się większość jego występów. Prowadzi kilka projektów społecznych, takich jak szkoła czy teatr Olodum.